SZABADSÁG
IGAZSÁGOSSÁG
SZOLIDARITÁS
TISZTESSÉG

a szociáldemokráciáról

 

A szociáldemokrácia egy eszmerendszer, amely tudomásul veszi a szabályzott kapitalizmust, de azt nem fogadja el, mint végleges gazdasági-társadalmi-politikai berendezkedést, és küzd az egyenlő, igazságos, szolidáris társadalom létrehozásáért. A szociáldemokrácia egyetért a képviseleti demokráciával, és cselekszik azért, hogy a munkavállalók, a munkanélküliek, a fiatalok, a nyugdíjasok helyzetét jobbá tegye, így szolgálja a tőkével nem rendelkezők érdekeit, és a társadalmat.
 
Gyökerei a XIX század közepére nyúlnak vissza. Uralkodóvá Nyugat-Európában vált a második világháború utánra. Addig is sok sikert ért el. Ezek többek között: a munkaidő 8 órában való maximálása, a fizetett szabadság, a folyamatosan javuló munkakörülmények, a nyugdíj, a közegészségügy, a közoktatás, a kulturális alapellátás, a szociális juttatások rendszere, stb.


Magyarországon a második világháború előtt a szakszervezetek és az 1890-ben alakult MSzdP képviselte a szociáldemokráciát a kornak megfelelő lehetőségekkel, ami egy erősen korlátozott "demokrácia" volt,  1945-47 között az egyik legerősebb pártként működött, 1948-ban beolvasztották az MDP-be, önálló tevékenysége megszűnt. 1956-ban rövid időre újjáalakult, de a valódi újjászületés lehetősége csak 1990-ben érkezett el. Belső viták miatt azonban komolyabb eredményt nem ért el sem a parlamenti, sem az önkormányzati a választásokon.

 

Legfonosabb jelenlegi feladatunk, hogy újjáépítsük a hazai szociáldemokrata mozgalmat, és létrehozzuk a múltunkhoz méltó, egységes, erős MSZDP-t, mint szociáldemokrata néppártot. Baloldali tömegpártot akarunk létrehozni tehát, amely segíti - a nyugati értékek és minták befogadásával is - az elsődleges cél elérését: Magyarország gazdasági, társadalmi felemelkedését, politikai konszolidációját.

 

Csatlakozz te is, vállalj részt a közös munkából!

 

Linkek:

szociáldemokrácia a wikipédián